Cookies
Door op "Accepteren" te klikken, gaat u akkoord met het opslaan van cookies op uw apparaat om sitenavigatie te verbeteren, sitegebruik te analyseren en te helpen bij onze marketinginspanningen. Bekijk onze ​​privacyverklaring voor meer informatie.

Aanvraagperiodes

Er zijn drie momenten in het jaar om een financiële bijdrage aan te vragen en wel uiterlijk  1 februari,  1 juni en 1 oktober.

  • Aanvragen worden voor aanvang van het project ingediend. Het bestuur kan hier in overleg eventueel van afwijken.
  • Het bestuur heeft de mogelijkheid om aanvullende informatie op te vragen bij de aanvrager.
  • Het oordeel van het bestuur is bindend.

Bijdragevaststelling en -verlening
  • Direct na honorering van een aanvraag wordt de financiële bijdrage vastgesteld.
  • Het bestuur kan aan de bijdrageverlening en -vaststelling nadere voorwaarden verbinden.
  • De bijdrage kan worden ingetrokken of gewijzigd indien de activiteiten waarvoor de bijdrage is verstrekt niet    binnen een in het besluit tot bijdrage verlening genoemde termijn zijn gestart.
  • Omstandigheden die van belang kunnen zijn voor een wijziging, intrekking of vaststelling van de bijdrage meldt de ontvanger van de bijdrage zo snel mogelijk schriftelijk bij de Stichting Fonds Cultuurhistorie Zwolle, met toevoeging van relevante stukken.
  • Uitbetaling van de toegekende bijdrage vindt in beginsel plaats na afloop van het project of activiteit en nadat Stichting Fonds Cultuurhistorie Zwolle daarvan het verantwoordingsformulier en de financiële verantwoording heeft ontvangen.

01
FEB

01
JUN

01
OKT

Vragen? Of opmerkingen?

Stel uw vraag door een e-mail te sturen naar info@cultuurhistoriezwolle.nl