Cookies
Door op "Accepteren" te klikken, gaat u akkoord met het opslaan van cookies op uw apparaat om sitenavigatie te verbeteren, sitegebruik te analyseren en te helpen bij onze marketinginspanningen. Bekijk onze ​​privacyverklaring voor meer informatie.

Privacyverklaring

Zwolle, februari 2023

Algemeen

De Stichting Fonds Cultuurhistorie Zwolle (verder Fonds) verstrekt op aanvraag financiële bijdragen aan initiatieven op het gebied van cultuurhistorie in Zwolle. Zonder gegevens is het niet mogelijk om ons werk te doen.

Verwerking persoonsgegevens

Stichting Fonds Cultuurhistorie Zwolle is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens via haar website en zoals hierna vermeld. Het bestuur is gegevensverwerker en verantwoordelijk voor gegevensbescherming bij onze stichting. Het bestuur is te bereiken via info@cultuurhistoriezwolle.nl Ook KASPAR, bouw en technisch onderhoud website, is gegevensverwerker.
Door een aanvraag bij ons Fonds te doen, gaat u akkoord met onze gang van zaken m.b.t. uw gegevens.

We verwerken alleen persoonsgegevens die u zelf aan ons verstrekt op het moment dat u een aanvraag bij ons indient. Dit betreft:

  • Voor- en achternaam;
  • Adresgegevens;
  • Telefoonnummer;
  • E-mailadres;
  • Bankrekeningnummer;
  • Financiële gegevens.
  • Beeldmateriaal

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van hun ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.

Om zeker te weten dat de financiële bijdragen van ons Fonds op de juiste manier worden ingezet, vragen we aanvragers om toelichting en gegevens. Daarbij vragen we om naw-, bank- en contactgegevens en documenten zoals bijvoorbeeld een kostenopgave, een financieringsplan, offertes, jaarverslag en een begroting.

Bankgegevens

Voor het voltooien van een financiële toekenning, heeft ons Fonds uw bankgegevens nodig. Deze worden uitsluitend gebruikt voor het storten van het toegekende bedrag.


Uw gegevens blijven 'binnen' ons Fonds

Ons Fonds vindt privacy van groot belang. We behandelen uw gegevens dan ook vertrouwelijk. Uw gegevens zijn alleen in te zien door het bestuur en het bedrijf  (KASPAR) dat onze website en databank heeft gebouwd en technisch onderhoudt. Uw gegevens worden opgeslagen in de databank van ons Fonds. Deze is met een wachtwoord beveiligd en alleen toegankelijk voor het bestuur en het bedrijf dat onze website en databank heeft gebouwd en technisch onderhoudt.

Ons Fonds gebruikt uw gegevens alleen om haar doelen te bereiken. Daarbij kunnen we uw gegevens gebruiken we om contact met u op te nemen. Bijvoorbeeld wanneer er vragen zijn over uw aanvraag. Of wanneer we uw medewerking willen vragen voor pr. De gegevens die u achterlaat of overhandigt aan ons Fonds, geven wij niet aan andere partijen. We zullen uw gegevens niet aan derden verkopen/overdragen. Ze zullen uitsluitend beschikbaar zijn voor partijen die zijn betrokken bij het beoordelen van uw aanvraag, het toekennen ervan of het promoten van ons Fonds. Onze bestuursleden en door ons ingeschakelde derden, zoals het bedrijf dat onze website en databank heeft gebouwd en technisch onderhoudt, zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Periode

Ons Fonds bewaart uw gegevens zolang als nodig is voor het doel waarvoor we ze hebben ontvangen. Dat betekent dat er vooralsnog geen einddatum is.


Publiciteit

Om ons Fonds bekender te maken en zo veel mogelijk mensen te informeren over de mogelijkheid van financiële hulp voor goede projecten op cultuurhistorisch gebied, zoeken we geregeld de pers op en publiceren we via onze eigen kanalen nieuws en informatie over toekenningen.

Wat we (soms zonder overleg met de aanvrager) publiceren rondom een eventuele toekenning, is het volgende:

  • Op www.cultuurhistoriezwolle.nl “Nieuws” plaatsen we de naam van de organisatie/de initiatiefnemer, een beknopte omschrijving van het project en het door ons Fonds toegekende bedrag.
  • Op verschillende social media. Hierbij kan het gaan om de naam van de organisatie/de initiatiefnemer, een beknopte omschrijving van het project en het door ons Fonds toegekende bedrag. Ook kan het een (deel van een) interview of artikel zijn. In dat laatste geval krijgt u wel eerst bericht.
  • Ons Fonds kan advertenties plaatsen in diverse media. Daarin noemen we ook sommige toekenningen. Het gaat dan om de naam van de organisatie/de initiatiefnemer, een beknopte omschrijving van het project en het door ons Fonds toegekende bedrag.


Cookies

Persoonsgegevens kunnen ook worden verwerkt via cookies, zoals informatie over het apparaat dat u gebruikt en het IP-adres van waaruit u www.cultuurhistoriezwolle.nl bezoekt.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer of mobiele device worden opgeslagen als u op onze website komt. Op www.cultuurhistoriezwolle.nl worden cookies gebruikt om het u zo makkelijk mogelijk te maken. U hoeft dankzij de cookies bijvoorbeeld niet steeds dezelfde informatie in te vullen. U kunt er ook voor kiezen om de cookies niet te accepteren. Dan worden uw gegevens bijvoorbeeld niet opgeslagen tijdens het invullen van het aanvraagformulier. Ze worden dan wel in de databank opgeslagen, maar pas op het moment dat u het formulier helemaal heeft ingevuld en uw aanvraag met een klik op de button 'Afronden' definitief maakt. Het wel/niet toestaan van cookies kunt u wijzigen in de instellingen van uw internetbrowser.

Beveiliging

Ons Fonds beveiligt uw gegevens en de aan ons verstrekte documenten op verschillende manieren. Het content management systeem van de website en de databank draaien op een goed beveiligd closed source systeem.

Blijf op de hoogte

Ons Fonds kan deze privacyverklaring wijzigen. Wilt u op de hoogte blijven, raadpleeg dan geregeld deze pagina.

Vragen of bezwaar

Heeft u vragen over de privacyverklaring van ons Fonds en de verwerking van uw persoonsgegevens? Neem contact op met het bestuur via info@cultuurhistoriezwolle.nl.

 U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U mag ook een verzoek doen om uw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen, te wissen of te ontvangen.

Indien u daartoe aanleiding ziet, hebt u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Echter, neem vooral eerst contact met ons Fonds op. Wij doen er alles aan om netjes en zorgvuldig met uw gegevens om te gaan.

Contact

Stichting Fonds Cultuurhistorie Zwolle
www.cultuurhistoriezwolle.nl
info@cultuurhistoriezwolle.nl

 

 

 

 

 

 

 

Vragen? Of opmerkingen?

Stel uw vraag door een e-mail te sturen naar info@cultuurhistoriezwolle.nl