Cookies
Door op "Accepteren" te klikken, gaat u akkoord met het opslaan van cookies op uw apparaat om sitenavigatie te verbeteren, sitegebruik te analyseren en te helpen bij onze marketinginspanningen. Bekijk onze ​​privacyverklaring voor meer informatie.

Disclaimer

Inhoud

De informatie op de website van Stichting Fonds Cultuurhistorie Zwolle is met zorg samengesteld. Fonds Cultuurhistorie Zwolle controleert alle publicaties zorgvuldig, zodat aangeboden informatie zo actueel en nauwkeurig mogelijk is. Ondanks de voortdurende aandacht voor de kwaliteit van haar berichtgeving, kan Fonds Cultuurhistorie Zwolle niet garanderen dat de informatie op haar website altijd juist, actueel of volledig is. Fonds Cultuurhistorie Zwolle aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden, noch voor informatie op websites waarnaar verwezen wordt. 

Mocht u in de berichtgeving op de website van Fonds Cultuurhistorie Zwolle onjuistheden signaleren, dan stellen wij het zeer op prijs als u deze aan ons wilt doorgeven.

Fonds Cultuurhistorie Zwolle behoudt zich het recht voor om de informatie op haar website ten allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen. 

Aan de op de website aangeboden informatie en/of diensten kunnen op geen enkele manier rechten worden ontleend. Voor de inhoud van websites van derden, voor zover hiernaar op deze website wordt verwezen, aanvaardt Fonds Cultuurhistorie Zwolle geen enkele aansprakelijkheid.

Webbeheer

De website van Fonds Cultuurhistorie Zwolle is ontworpen en ontwikkeld door BEEENS FREELANCE VORMGEVING. Documenten die worden ingestuurd als bijlage bij een aanvraag worden rechtstreeks opgeslagen op een OneDrive beveiligd met twee stappen verificatie. Ondanks onze aandacht voor de veiligheid biedt Fonds Cultuurhistorie Zwolle geen garantie over de veiligheid van de website en kan zodoende niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die direct of indirect wordt geleden door het gebruik van de website.

Auteursrecht

De foto van het Nahuysplein op de frontpagina is gemaakt door fotograaf Frans Paalman en als gift ter beschikking gesteld aan Fonds Cultuureducatie Zwolle.

De inhoud van deze website, waaronder teksten, beeld- en grafisch materiaal, is onderhevig aan auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Gebruik hiervan is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Fonds Cultuureducatie Zwolle dan wel zijn licentiegevers.

Voor het op deze website getoonde beeldmateriaal hebben wij toestemming van de rechtmatige eigenaar. Mocht u onverhoopt de indruk hebben dat beeldmateriaal niet legitiem wordt gebruikt, verzoeken wij u vriendelijk contact met ons op te nemen.

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Het Fonds Cultuurhistorie Zwolle heeft een aanvraag gedaan voor het verkrijgen van de ANBI-status. Deze status wordt gegeven aan instellingen die zich nagenoeg geheel inzetten voor het algemeen belang. Een ANBI heeft een belastingvoordeel, zij betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de stichting gebruikt voor het algemeen belang.

RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer): 002934619

BTW-nummer: NL00293461B01

Vragen? Of opmerkingen?

Stel uw vraag door een e-mail te sturen naar info@cultuurhistoriezwolle.nl