Cookies
Door op "Accepteren" te klikken, gaat u akkoord met het opslaan van cookies op uw apparaat om sitenavigatie te verbeteren, sitegebruik te analyseren en te helpen bij onze marketinginspanningen. Bekijk onze ​​privacyverklaring voor meer informatie.

Over Stichting Fonds Cultuurhistorie Zwolle

De Stichting Fonds Cultuurhistorie Zwolle komt voort uit het voormalige Stedelijk Museum Zwolle. Na afronding van de sluiting van dat museum bleef er geld over. In overleg met de Gemeente Zwolle is toen besloten om dit geld op een nieuwe en uitdagende manier ter beschikking te stellen aan de burgers van Zwolle. 

Wij vinden het van groot belang om aandacht te genereren voor de cultuurhistorie van Zwolle. Zwolle is een oude stad met veel zichtbare sporen van het verleden. Om deze sporen te duiden worden veel initiatieven en activiteiten ontwikkeld. Deze initiatieven worden regelmatig geconfronteerd met financiële drempels.

Het Fonds Cultuurhistorie wil aan dergelijke initiatieven financieel bijdragen. Daarbij wordt voor ogen gehouden dat de initiatieven:

  • Bijdragen aan kennis en begrip omtrent de Zwolse cultuurhistorie; het hier en nu in relatie tot het verleden.
  • Bijdragen aan hoe je in het leven staat door kennis en begrip van de eigen geschiedenis.
  • Bijdragen aan het overbrengen van de cultuurhistorie van Zwolle, met aandacht voor verschillende perspectieven.
  • Bijdragen aan projecten/ activiteiten die in lijn liggen van voornoemde punten.
Fotograaf: Elske Bootsma

Hoofdlijnen Beleidsplan 2023-2024

Nadat in 2021 de sluiting van het Stedelijk Museum Zwolle was afgerond hebben de toen nog zittende bestuursleden het plan opgevat om een Fonds in het leven te roepen om cultuurhistorische initiatieven financieel te ondersteunen.

Het jaar 2022 is vervolgens gebruikt om dit plan te realiseren: doelstellingen, regelingen en organisatie werden uitgewerkt. Ook werd opdracht gegeven tot het bouwen van een website. Vanaf 2023 kon de Stichting Fonds Cultuurhistorie Zwolle haar werkzaamheden starten.

Op drie data in het jaar kunnen aanvragen om een financiële bijdrage worden ingediend en het bestuur wil die aanvragen kordaat afhandelen. Voor de komende 2 jaar zal zorgvuldig gekeken worden of de ‘bedachte’ regeling goed werkt in de daadwerkelijke praktijk. Inmiddels zijn er al 6 aanvragen gedaan: drie ervan zijn gehonoreerd.

De financiën worden nu vooral bepaald door het eigen vermogen (bij start ca. € 215.000,--). Voor de aanvragen geldt vooralsnog een bijdrage van maximaal € 4000,-- per aanvraag met in totaal een jaarbudget van € 20.000,--Er zal in de komende periode bekeken worden of deze bedragen passend zijn.

Fonds Cultuurhistorie Zwolle is bij de Belastingdienst geregistreerd als culturele instelling met een ANBI status. Dit maakt het donateurs mogelijk om op een belastingvriendelijke manier donaties te ontvangen.

Omdat we een nieuw fonds zijn, is bekendheid een belangrijk thema. Hoewel we al wel publiciteit hebben gegenereerd, zal dit nog verdere inspanningen van het bestuur vragen. Daartoe wordt een plan opgesteld.

Vragen? Of opmerkingen?

Stel uw vraag door een e-mail te sturen naar info@cultuurhistoriezwolle.nl